พาทัวร์รอบวัด

 

พาทัวร์รอบวัด

ไปกับหน่วยงานสามเณรวัดสุทธจินดาดอทคอม 

(0) 1_(small).jpg

ประตูเข้าวัดทางด้านถนนราชดำเนิน

(0) 5_(small).jpg

หอสมุดแ่ห่งชาติ.....ตั้งอยู่ในวัดสุทธจินดา

(0) 6_(small).jpg

พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา.........ตั้งอยู่หลังหอสมุดแห่งชาติ

(0) 7_(small).jpg

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์.........ตั้งหลังหอสมุดแห่งชาติ

(0) 10_(small).jpg

อาคาร ๘๐ ปีวัดสุทธจินดา...เป็นที่ตั้งมหาลัยมหามุกฏราชวิทยาลัย

(0) 12_(small).jpg

อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปีร.๔.........เป็นอาคารเอนกประสงค์ใช้ในงานต่างๆ

(0) 13_(small).jpg

อีกมุมหนึ่งของอาคาร.........

(0) 14_(small).jpg

ถนนในวัดด้านหน้ามหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

(0) 15_(small).jpg

อาคารเฉลิมพระเกียร ๘๐ พรรษา ร.๙

(0) 17_(small).jpg

คลองน้ำระหว่างวัดสุทธฯกับโรงเรียนวัดสุทธฯ

(0) 19_(small).jpg

กุฏิสองเมือง....เป็นที่พักของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสฯ

(0) 20.1_(small).jpg

กุฏิพระอริยเวที....เป็นที่พักของพระครูปลัดกัลยาณวัฒน์

   

(ซ้าย)รูปแรกกุฏิขุนบรรจงฯ...เป็นที่พักของพระครูสุทธิวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ

(ขวา)กุฏิเมธชนัน..........เป็นที่รับรองพระเถระ ที่มาวัดสุทธจินดาในโอกาศต่างๆ


(0) 28_(small).jpg

กุฏิบุรคารบริรักษ์......เป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร

 

(0) 26.1_(small).jpg

กุฏิกองทัพภาคที่ ๒ ..........เป็นที่พักพระภิกษุสามเณร

(0) 26.2_(small).jpg

กุฏิธนาคารกรุงเทพ.....ที่พักของภิกษุสามเณร

ศาลานาบุญ(หอฉัน)...ด้านบนเป็นที่พักภิกษุสามเณร.......ด้านล่างเป็นที่ฉันของพระภิกษุสามเณร

(0) 31_(small).jpg

ศาลาการเปรียญ...ด้านบนเป็นที่พักภิกษุสามเณร

ด้านล่างเป็นที่ใช้ในพิธีต่างๆของวัดเช่นทำวัตรสวดมนต์ เป็นต้น

(0) 33_(small).jpg

อาคาร ๕๐ ปี.......เป็นอาคารใช้เป็นที่รียนของวัดสุทธจินดา

ทั้งแผนกมัธยมและแผนกบาลีนักธรรมของภิกษุสามเณร

อีกมุมหนึ่งของอาคาร ๕ ๐ ปี............

(0) 34.1_(small).jpg

อาคารสำนักงานสงฆ์

ด้านบนเป็นที่พักของพระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ

ด้านล่างเป็นสำนักงานสงฆ์

หอระฆังวัดสุทธจินดา..อยู่ด้านข้างของสำนักงานสงฆ์

(0) 35_(small).jpg

กุฏิเมนรุจิ...ปัจจุบันเป็นที่รับแขกของพระธรรมโสภณ

(0) 36_(small).jpg

รูปปั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสฺโส) ปฐมเจ้าอาวาสฯ...อยู่หน้ากุฏิเมนรุจิ

สะพานหน้าท่อ-บรมจินดา...เป็นอนุสรณ์การรวมวัด

อีกมุมหนึ่งของสะพาน

(0) 38_(small).jpg

พระอุโบสถวัดสุทธจินดา........

(0) 40_(small).jpg

อีกมุมหนึ่งของพระอุโบสถ.........

(0) 44_(small).jpg

สวนหลวงพ่อองค์ดำ......เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ

สวนกวนอิม.....เป็นที่สถิตรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม.....

ฌาปนสถานกองทัพบกภาคที่ ๒ วัดสุทธจินดา

(0) 47_(small).jpg

บรรยากาศด้านมุมสูงของวัดสุทธจินดา


***********************จบบริบูรณ์************************
 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

วัดสุทธจินดา 774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

WEBMASTER:08-44-777-859 , 08-07-976-427