วัดสุทธจินดาควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด


วัดสุทธจินดาควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
ความสะอาดของบริเวณวัด
52  40%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม
28  21.5%
การจราจรภายในวัด
26  20%
ต้นไม้ความร่มรื่น
24  18.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  130
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘:๔๕ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘:๕๙ น.
 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

วัดสุทธจินดา 774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

WEBMASTER:08-44-777-859 , 08-07-976-427