วัดสุทธจินดาควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด


วัดสุทธจินดาควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
ความสะอาดของบริเวณวัด
48  39.7%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม
27  22.3%
การจราจรภายในวัด
23  19%
ต้นไม้ความร่มรื่น
23  19%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  121
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๘:๔๕ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น.
 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

วัดสุทธจินดา 774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

WEBMASTER:08-44-777-859 , 08-07-976-427