ในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดสุทธจินดา

     เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดสุทธจินดา (คราวเสด็จพระราชดำเนินภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก) 

 

 

 

 


 
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

วัดสุทธจินดา 774 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

WEBMASTER:08-44-777-859 , 08-07-976-427